Medewerkers Stichting De Noordzee

De Boskalis Beach Cleanup Tour is een initiatief van Stichting De Noordzee - al 35 jaar dé organisatie als het gaat om bescherming en duurzaam gebruik van de Noordzee.

Stichting De Noordzee richt zicht op vier doelen: Beschermde natuur, Schone zee, Duurzame visserij en Natuurvriendelijke energie. Samen met anderen werken zij aan het oplossen van de grootste milieu-uitdagingen op de Noordzee. De Boskalis Beach Cleanup Tour is een bewustwordingscamapgane die onderdeel uit maakt van het programma Schone Zee.


Tijdens de etappes van de Boskalis Beach Cleanup Tour zullen een of meerdere medewerkers van Stichting De Noordzee aanwezig zijn. Zij kunnen je vertellen over het werk van de stichting, en over projecten binnen de verschillende thema's.

Directeur Stichting De Noordzee

Floris van Hest

Nederland heeft haar welvaart grotendeels aan de schitterende Noordzee te danken, laten we haar dankbaar zijn en goed voor haar zorgen.

Beschermde Natuur

Christiaan van Sluis & Jip Vrooman

"Ons doel is om de balans tussen natuur en gebruik te waarborgen door het instellen van een ecologisch netwerk van beschermde natuurgebieden ter grootte van 30% van de Nederlandse Noordzee.

Schone Zee & Scheepvaart

Marijke Boonstra & Merijn Hougee

"De Noordzee is één van de meest intensief bevaren zeeën ter wereld. Dat is goed voor de Nederlandse economie, maar heeft ook een keerzijde. Via de scheepvaart en visserij belandt veel afval in zee en op het strand.

Duurzame Visserij

Anne Doeksen

"Stichting De Noordzee streeft naar een duurzame, goed beheerde Noordzee visserij. Dat betekent heldere beheerdoelen en doeltreffende en eerlijke spelregels die worden gehandhaafd. Dat betekent ook volledige documentatie van vangsten en het creëren van een gunstig klimaat voor experiment en innovatie in de sector."

Natuurvriendelijke Energie

Guido Schild

Klimaatverandering is een groot probleem, ook voor de Noordzee. Om klimaatverandering tegen te gaan worden de komende jaren grote windparken gebouwd voor de Nederlandse kust. Dat vindt niet iedereen leuk, maar ze zijn hard nodig. Stichting De Noordzee zet zich in voor een zo natuurvriendelijk mogelijke uitrol van wind op zee." 


Organisatie Boskalis Beach Clanup Tour 2017

 

  

 

 

Marloes Heijbroek 


Kijk voor het volledige team van Stichting De Noordzee, het bestuur én de wetenschappelijk raad op noordzee.nl >

Voorinschrijving 2018 Resultaten 2017 Nieuws Partners gezocht voor 2018