Over de Boskalis Beach Cleanup Tour

Waarom ruimen we de hele Noordzeekust op?

Alles wat men in het dagelijks leven gebruikt, kom je tegen op het strand. Van wattenstaafjes, plastic flessen, blikjes, ballonnen en doppen tot gloeilampen, schoonmaakmiddelen, cartridges, jerrycans, houten pallets en visnetten.

Marien zwerfafval (zwerfafval in zee) en plastic vervuiling zijn een wereldwijd groeiend milieuprobleem. Jaarlijks stroomt er ongeveer 8 miljoen ton plastic in onze oceanen. Dit is schadelijk voor de oceanen en de vele diersoorten die erin leven. Zeezoogdieren, vogels en vissen zien het afval, zoals stukjes plastic, dopjes of plastic zakjes, aan voor voedsel. Ze raken verstrikt in afgedankte of verloren netten, visdraad en touwen. Plastic deeltjes zijn inmiddels in 660 in zee levende soorten aangetroffen. Mogelijke effecten op de menselijke gezondheid worden onderzocht.

Stichting De Noordzee onderzoekt het afval

Ook de Noordzee bevat veel plastic afval. Stichting De Noordzee doet al vele jaren onderzoek naar het afval op de Nederlandse Noordzeestranden. In 2021 berichtten we dat de hoeveelheid afval op het strand afneemt, maar dat er nog steeds 282 stuks afval per 100 meter liggen.

Boskalis Beach Cleanup Tour 2013 t/m 2023

SDN_Rapportage_BBCT23.pdf

Steeds meer mensen kennen het afvalprobleem en dat merken we aan het stijgende aantal deelnemers van de Beach Cleanup Tour. Hierdoor kunnen we ook meer afval opruimen en wordt de Beach Cleanup Tour steeds gezelliger. Benieuwd naar de Beach Cleanup Tour in de voorgaande jaren? Bekijk het overzicht van de resultaten.

Specifieke aandacht

Tijdens de Tour wordt er specifieke aandacht gevraagd voor bepaalde items. Zo verzamelden we in 2017 & 2018 alle doppen. Hier schreven we een rapport over en dit kreeg de nodige aandacht in de media. In 2018 hielden we alle ballonresten apart en tijdens één etappe sigarettenfilters. Ook dit genereerde veel aandacht. In 2019 verzamelden we wederom alle ballonresten. Daarnaast vroegen we extra aandacht voor rietjes en plastic bestek: zogenaamde single use plastics. In 2021 ging er een verbod in. Het stoppen met het gebruik van single use plastic is een belangrijke stap naar een schone en gezonde Noordzee. In 2021 (58.000 peuken), 2022 en 2023 hielden we alle sigarettenpeuken apart. In 2022 raapten we bijna 90.000 peuken op! In 2023 waren dit 27.854 peuken. De komende twee jaar zullen we binnen en buiten de Tour om aandacht blijven vragen voor dit probleem: het strand is geen asbak.

Aanpak bij de bron

Afval kan je pas echt goed bestrijden, als je het bij de bron aanpakt. Voor ons is opruimen een manier om aandacht te vragen voor het afvalprobleem, maar het uiteindelijke doel is om te voorkomen dat afval überhaupt in de natuur terechtkomt.

Stichting De Noordzee pleit onder andere voor goed afvalmanagement op zee en in de havens en het voorkomen van zwerfafval door toerisme. Samen met het bedrijfsleven, consumenten, maatschappelijke organisaties en de overheid werken we aan een schone en afvalvrije Noordzee.

Dit zijn onze aanbevelingen voor een effectieve aanpak bij de bron:

  1. Overheid: Wees leidend en ambitieus. Voer de Europese Richtlijn voor Single Use Plastics voortvarend en ambitieus in. Stel concrete doelen voor de reductie van wegwerpplastics en hergebruik. Maak heldere regels en beleid op landelijk, regionaal en lokaal niveau, en zorg voor krachtige handhaving. Zorg voor onderzoek naar de herkomst en het effect van microplastics in de Noordzee.
  2. Bedrijfsleven: Neem verantwoordelijkheid. Zet in op een circulaire economie. Stop plastic lekkage. Innoveer en investeer in milieuvriendelijke alternatieven, en laat overbodig plastic weg uit de bedrijfsvoering.
  3. Maatschappelijke organisaties: Werk zo veel mogelijk samen. Versterk elkaars campagnes en verzamel en koppel gegevens van zwerfafval in het milieu.
  4. Kennisinstellingen: Werk samen met maatschappelijke organisaties. Initieer toegepast onderzoek dat bijdraagt aan concrete oplossingen. Geef beleidsmakers handvatten om onderzoeksresultaten te vertalen naar effectief beleid.
  5. Consumenten: Stop onnodig gebruik van plastic. Hergebruik. Gooi afval netjes weg.

Met de omvang en het bereik van de Boskalis Beach Cleanup Tour inspireren we miljoenen Nederlanders. Samen met de vele deelnemers en partners steken we de handen uit de mouwen voor een schone Noordzee. Want afval hoort niet in zee.

Boskalis

Voor Boskalis is het schoonhouden van haar natuurlijke werkgebied, de zee en stranden, een vanzelfsprekende maatschappelijke verantwoordelijkheid, waar Boskalis zich hard voor maakt. Het hoofdsponsorschap van de Boskalis Beach Cleanup Tour van Stichting De Noordzee is hiervan een logisch uitvloeisel.

Ook andere bedrijven, ondernemers en organisaties steunen de Boskalis Beach Cleanup Tour. Vind hier onze partners.

Steun ons

Stichting De Noordzee is de enige onafhankelijke natuur-en milieuorganisatie die zich specifiek op de Noordzee richt. Het grootste natuurgebied van Nederland. Al bijna 45 jaar zijn wij dé maatschappelijke organisatie voor een schone en gezonde Noordzee. Samen met andere organisaties werken wij aan de bescherming en het duurzaam gebruik van de Noordzee, o.a. door dit jaar voor de tiende keer de Boskalis Beach Cleanup Tour te organiseren. Wij stellen het ontzettend op prijs als je met een eenmalige gift of een structurele donatie wilt bijdragen aan een schone en gezonde Noordzee!

Meer informatie over strandafval

Op het eerste gezicht lijkt het strand misschien schoon. Maar helaas ligt er eigenlijk altijd en overal afval op onze stranden. Gemiddeld vinden we 282 stukjes afval op honderd meter strand!

De meest gevonden soorten strandafval zijn vispluis, kleine en grotere stukjes plastic, doppen en snoepverpakkingen. Op toeristische stranden worden vooral veel sigarettenfilters gevonden. Maar let op: er zijn ook dingen die op afval lijken, maar gewoon bij het strand horen. Zoals zeewier, eieren van zeedieren en schelpen.

In onze toolkit leer je alles over wat je op het strand vindt.