Spelregels Boskalis Beach Cleanup Tour 2019 en Strandspeurdag

1. In deze spelregels wordt verstaan onder:
a. Evenement: de Boskalis Beach Cleanup Tour 2020 en de Strandspeurdag.
b. Deelnemer: de persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
c. Organisator: Stichting De Noordzee

2. Deelnemers worden gevraagd bij de betreffende etappe de instructies op te volgen van de organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de organisator behoren. 

3. Op sommige plaatsen is het meenemen van (huis)dieren verboden. Raadpleeg hiervoor de website van de betreffende gemeente.

4. Deelnemers worden gevraagd geen kledingstukken en (waardevolle) spullen af te geven bij de organisator. Neem zo min mogelijk waardevolle spullen mee naar het evenement. Deelnemers worden geadviseerd in geschikte kleding naar het evenement te komen. De organisator is niet aansprakelijk voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van deelnemers. 

5. De deelnemer is bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid vereist en verklaart dat hij hieraan voldoet.

6. Kijk voordat je naar het evenement gaat naar de weersvoorspellingen. Neem in ieder geval een petje en zonnebrand mee om een zonnesteek te voorkomen. Drink voldoende water maar ook niet teveel: maximaal 1 á 2 glazen per uur. En houd er rekening mee dat het bij een fikse regenbui flink kan afkoelen.

7. Kinderen van 14 jaar en jonger die deelnemen aan het evenement dienen altijd onder toezicht van een ouder/begeleider te zijn.

8. De deelnemer dient voor de deelname aan het evenement een (digitaal) inschrijfformulier volledig en naar waarheid in te vullen.

9. Deelname geschiedt op eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade die de deelnemer lijdt als gevolg van de deelname. De deelnemer vrijwaart de organisator voor schade die deelnemers, sponsors van het evenement, de gemeente(n) waarin het evenement plaatsvindt en derden lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement.

10. De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.

11. De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand.

12. De deelnemer verleent toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer. Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de organisator, waarna de organisator dat verzenden zal stopzetten.  

Voorinschrijving 2020 NIEUWSBRIEF STICHTING DE NOORDZEE Foto's BBCT2019 RESULTATEN 2019 Nieuws

Samen voor een gezonde zee

Vind je de Beach Cleanup Tour ook belangrijk?
Ondersteun ons eenmalig met een kleine financiƫle bijdrage.
We kunnen je hulp goed gebruiken!

Draag nu bij!