"Wij doen mee omdat…" - In gesprek met Accenture

Kun je jezelf kort voorstellen?

Accenture is een wereldwijde advies organisatie met een compleet aanbod diensten en oplossingen op het vlak van strategie, technologie, security en operations. Vanuit het Corporate Citizenship programma voor Accenture Nederland, initieren we programma’s waarin mens en planeet voorop staan. We geven onze collega’s bijvoorbeeld de ruimte om vrijwilligerswerk te doen voor stichtingen, maar ook om iniatieven op te starten die bijdragen aan het verkleinen van onze Co2, afval en water voetafdruk als bedrijf. Een van de prioriteiten van de Accenture Foundation is het bijdragen aan een verbeterde water kwaliteit en biodiversiteit in Nederland. Daarom ondersteunen we sinds 2022 pro-bono het Rijke Noordzee programma van Natuur&Milieu en Stichting de Noordzee.

Waarom doet Accenture mee met de Boskalis Beach Cleanup Tour?

Het Accenture Data & AI team organiseert jaarlijkse een vrijwilligerswerk evenement en dit jaar was het idee om deel te nemen aan een clean-up actie. Via onze samenwerking met de Rijke Noordzee, kwamen we op het spoor van de Boskalis Beach Cleanup Tour. Afgelopen jaren hebben we meegedaan aan World Clean Up day om de straten schoner te maken, maar voor komende zomer is het een logische stap ook het strand op te ruimen.

Wat zijn de belangrijkste duurzame doelen van Accenture?

Accenture committeert zich aan de doelstelling om de opwarming van de aarde onder de 1,5°C te houden. Daarom wil Accenture in 2025 de absolute uitstoot van broeikasgassen met 11% verminderen (scope 1, 2 en 3) en net zero bereiken. Dat doet het bedrijf onder andere door te investeren in op de natuur gebaseerde oplossingen om koolstof direct uit de atmosfeer te verwijderen. Door kantoren in 2023 voor 100 procent op hernieuwbare energie te laten draaien. En door honderd procent van het e-afval, zoals computers en servers, en al het kantoormeubilair te hergebruiken of recyclen in 2025. Ook investeert Accenture in elektrische auto’s: in 2025 is het wagenpark volledig elektrisch.

Waarom moeten mensen meedoen aan de Beach Cleanup Tour?

Iedereen kan wat doen om onze natuur te beschermen en elkaar de kans te geven om te genieten van onze mooie Noordzee. De Beach Cleanup tour helpt daarbij en het is een mooi iniatief om met collega’s iets goeds & leuks te doen.

Wat zijn jullie tips voor een schone en gezonde Noordzee?

Respecteer de natuur en je medemens op het Noordzee strand. Neem je afval weer meer naar huis of gooi het direct in de prullebak en laat de dieren zoveel mogelijk met rust.