Wij doen mee omdat... in gesprek met Sonja Wanke en Roderik Hoekstra

Kun je jezelf kort voorstellen?

Wij zijn Sonja Wanke en Roderik Hoekstra. In ons werk doen wij onderzoek en geven we advies over zeeën, kusten en havens. Sonja heeft kennis over het ecosysteem, de flora en fauna van de zee en het belang daarvan voor de maatschappij (ecosysteemdiensten). Roderik maakt modellen van de stromingen aan de kust en offshore. Met ons werk maar ook persoonlijk willen we er voor zorgen dat zo min mogelijk plastics in het milieu terechtkomen.

Waarom doet Deltares mee met de Boskalis Beach Cleanup Tour?

De ‘plastificering van oceaanwater’ – meer dan 70% van ons aardoppervlak en voedselbron voor meer dan de helft van de wereldbevolking – is een serieus probleem dat ook op stranden en in het water van Nederlandse steden te zien is. Het modelleren van waterstromen om herkomst en bestemming van giftige stoffen te voorspellen doen we bij Deltares al langer. Dat is belangrijk omdat je zo de bron kunt ‘opsporen’ om het daar aan te pakken. Deze expertise is nu uitgebreid met specifieke kennis van plastic vervuiling in het water van deltagebieden, rivieren en deltasteden. We zijn betrokken bij internationaal onderzoek naar plastics in het water. En we denken mee over maatregelen om de impact van plastics op het ecosysteem, menselijke gezondheid en de maatschappij te verminderen.

Wat zijn de belangrijkste duurzame doelen van Deltares ?

Deltares heeft de ambitie om een positieve bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling. Niet alleen in Nederland maar wereldwijd. Ons werk draagt bij aan een aantal specifieke duurzaamheidsdoelstellingen van de VN (SDG’s). We willen onze projecten zo doen dat we de impact op het klimaat en de SDG’s vaststellen en negatieve effecten kleiner maken.
We willen ook ons eigen huis op orde hebben. Denk daarbij aan het klimaatneutraal maken van onze campus en het compenseren van CO2 uitstoot door vliegreizen. Een positieve bijdrage leveren aan de grote vraagstukken van vandaag de dag is een belangrijke reden voor onze medewerkers om bij ons te werken

Waarom moeten mensen meedoen aan de Beach Cleanup Tour?

Meedoen aan de Beach Cleanup Tour levert niet alleen cijfers op over de vervuiling door de jaren heen, iets dat wij als wetenschappers natuurlijk interessant vinden. Het maakt de deelnemers aan deze dag ook bewuster van het probleem. In onze projecten wereldwijd zien we dat deze bewustwording helpt om zelf ook verantwoordelijkheid te nemen.

Wat zijn jullie tips voor een schone en gezonde Noordzee?

Wij zijn voorstander van het aanpakken van vervuilingen bij de bron. Zorg er daarom voor dat plastics of andere verontreinigingen niet in de zee en rivier terecht komen. Hergebruik plastics waar dat kan. Een schone en gezonde Noordzee heeft meer nodig dan alleen de aanpak van plastic vervuiling. Daarvoor moeten we vooral zuinig zijn op het ecosysteem, de unieke flora en fauna van deze zee. Een van duurzaamheidsdoelstellingen van de VN gaat immers niet zomaar over ‘leven in het water’.