Maken we tijdens de Beach Cleanup Tour ook de duinen ook schoon?

Duinen zijn in veel gebieden beschermd natuurgebied. Dat komt door de aangroei van duinen of het kwetsbare broedgebied voor vogels. Daarom is het niet de bedoeling dat mensen in grote getale er gaan rondlopen. 

Stichting De Noordzee respecteert deze regels. We weten uit ervaring dat er veel afval de duinen kan terechtkomen en dat het vervelend is om het afval te laten liggen. Maar we vinden het ook belangrijk om deze beschermde gebieden met rust te laten.