Wat wordt er met al het opgehaalde afval gedaan; wordt dit gerecycled?

Stichting De Noordzee werkt samen met alle kustgemeenten en juttersverenigingen. Zij voeren het afval af. Het afval wordt gerecycled wanneer dat mogelijk is. 

Voor recycling is het belangrijk dat het afval schoon en droog is. Met strandafval is dit vaak niet het geval. We zijn in gesprek met afvalverwerkers om meer inzicht te krijgen in welk afval in aanmerking komt voor recycling. Zo willen we zorgen dat afval op een goede manier wordt verwerkt.